De Evangelische Broedergemeente is onder de indruk van de brede weerklank en van de kwaliteit en veelzijdigheid van de inzendingen. Na aandachtige lezing van alle ingezonden preken en grondige overweging heeft de jury van de Jan Hus Preekprijs,

bestaande uit acht leden uit kerkelijke kringen in Duitsland, Nederland, Zwitserland en Tsjechië, half september 2015 besloten de prijzen toe te kennen aan:

Jan Hus 1415 - 20151e prijs:
Herman Koetsveld, predikant van de Protestantse Kerk in Hengelo, met een preek over Johannes 4, 1–16, voor de oecumenische zondag van de eenheid.

2e prijs en tevens Jeugdprijs:
Philipp Greifenstein, student theologie in Halle, Duitsland, met een preek over Handelingen 9, in 2014 gehouden in twee gemeenten in de deelstaat Thüringen.
3e prijs:
Jiří Gruber, predikant van de Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders in Brno, Tsjechië, met een preek voor Goede Vrijdag, over Markus 15: 42-46.

De preken zullen worden gepubliceerd bij de feestelijke prijsuitreiking.

De Jan Hus Preekprijs is begin 2015 uitgeloofd, in het 600e jaar na de dood van de Boheemse priester en prediker Jan Hus, op de brandstapel te Konstanz. De in te zenden preken dienden te voldoen aan de volgende criteria: zij moesten uitgaan van een Bijbeltekst, in begrijpelijke taal gesteld zijn, en kerk en
samenleving kritisch bevragen. De preken van Jan Hus zelf werden immers door deze eigenschappen gekenmerkt.

De weerklank op de uitschrijving heeft ons verrast: de Evangelische Broedergemeente dankt bij deze de 130 deelnemers en deelneemsters, waaronder een twintigtal inzenders uit zowel Tsjechië als Nederland. Wij zijn verheugd over de kwaliteit en veelzijdigheid van de ingezonden preken en over het brede kerkelijke spectrum dat zij vertegenwoordigen. De inzenders komen uit 17 verschillende kerken en kerkelijke gemeenschappen.

De Evangelische Broedergemeente, in Nederland ook bekend onder de naam Hernhutters, is een protestantse kerk, die haar oorsprong heeft in Herrnhut (Saksen), waar onder de leiding van Graaf Zinzendorf in de 18e eeuw een christelijke gemeenschap werd opgebouwd. Haar wortels reiken echter terug tot de reformatie in Bohemen en Moravië (Tsjechië), die aan Jan Hus (1369-1415) te danken is. De Broeder-Uniteit is wereldwijd vertegenwoordigd. Naast grote kerkprovincies in Afrika en het Caribisch gebied, kent zij een Europese kerkprovincie die Duitsland, Nederland, Zwitserland, Tsjechië en vijf andere Europese landen omvat. Om die reden werd de Jan Hus Preekprijsvraag in drie talen uitgeschreven (Nederlands, Duits en Tsjechisch).

De feestelijke prijsuitreiking van de Jan Hus Preekprijsvraag 2015 zal plaatsvinden in Herrnhut op 1 november, in het kader van een Jan Hus-conferentie. Hieraan zullen ook de leden van de jury hun medewerking verlenen. Het programma van de conferentie is te vinden onder www.komensky.de; hier kan men zich tevens als deelnemer aanmelden.