Het is de 286e jaargang, maar het Dagtekstenboekje voor 2016 heeft een nieuw gezicht.

De Dagteksten, een uitgave van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters), verschijnen jaarlijks als een handzaam boekje, met twee Bijbelverzen voor elke dag.

De tekst uit het Oude Testament is getrokken uit een bestand van zo’n 1800 verzen uit het O.T. De tekst uit het Nieuwe Testament is door de redactie uitgekozen, en sluit aan bij het vers uit het Oude Testament. Ter aanvulling hierop is een derde tekst toegevoegd: een gedicht, een liedvers of een gebed.

Sinds kort ligt het Dagtekstenboekje voor 2016 in de boekwinkel. Het is de 286e jaargang, gestoken in een nieuw jasje. Uitgever Jongbloed heeft in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente gezocht naar een beter leesbare editie, die het Bijbelwoord voor elke dag meer ruimte biedt zonder afbreuk te doen aan het compacte formaat.
De Nederlandse Dagteksten zijn een vertaling van de Duitse Losungen. In Herrnhut worden jaarlijks de dagteksten uit het Oude Testament getrokken; met het oog op het redactionele werk altijd twee jaren vóór de publicatie. De redacteur gaat dan aan de slag om bij elke dagtekst een vers uit het Nieuwe Testament te zoeken. Tenslotte wordt er een derde tekst aan toegevoegd; deze derde tekst is in de vertaalde edities vaak een keuze van de vertalers. Wereldwijd worden de Losungen in meer dan 50 talen gelezen!
Geen andere uitgave van Bijbelwoorden-voor-elke-dag kan bogen op zo’n lange traditie als de Hernhutter Dagteksten. Spannend is het ieder jaar opnieuw: met welk woord uit de Bijbel krijgen de feestdagen van het jaar hun bijzondere accent? Maar ook voor elke ‘gewone’ dag geldt: de Dagtekst motiveert de gebruiker om zijn leven in het licht van Gods woord te zien.
De Dagteksten 2016 zijn een betrouwbare begeleider door het jaar. In hun nieuwe gedaante doen zij nog beter recht aan het motto: het woord van God voor elke dag.