Uit het Weeknieuws van de Broedergemeente Zeist:
De Commissie voor de Werelderfgoed heeft op 5 juli het stadsbeeld van
Christiansfeld in Denemarken op de lijst van Werelderfgoed geplaatst.

De Broedergemeente Christiansfeld, in 1773 gesticht, is in zekere zin een
dochter van Zeist. De Deense koning Christian VII, naamgever van de
gemeente, had in 1768 Zeist bezocht. De pleinen waren toen nog in
aanbouw, het kerkgebouw stond kort voor de inwijding. De koning
toonde zich zo onder de indruk van onze gemeente dat hij de Hernhutters
uitnodigde om ook in zijn land een gemeente te stichten. Wij feliciteren
Christiansfeld van harte!