Het Provinciaal Bestuur heeft een paper samengesteld met de titel "Perspectieven voor de Evangelische Broedergemeente 2027". Deze paper is onderdeel van de inhoud van het strategisch proces van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente. Dit proces is reeds door de Synode tijdens haar zitting in 2018 besproken. Het Provinciaal Bestuur ziet uw reactie op deze tekst graag tegemoet. Daarna zal de paper aan de Synode 2020 worden voorgelegd.

U kunt de tekst van de paper hieronder downloaden.


Wat betekent de wereldwijde Broedergemeente voor ons
– wat kunnen wij voor de wereldwijde Broedergemeente betekenen?

Poster LamLogos
De Evangelische Broedergemeente is een wereldwijde kerk. Laat ik het zo zeggen: we zitten bijna overal in de wereld! Als gemeenten in Nederland zijn wij niet alleen deel van een Europese Kerkprovincie maar maken wij ook deel uit van de wereldwijde Broedergemeente de »Unitas Fratrum«.

EBGNieuws 2019 04 titel

Hieronder vindt u de bijlagen bij het EBGNieuws 2019 04 (december 2019):

Uitnodiging Dagteksten 2020D 201909241200120200Op vrijdag 18 oktober heeft de presentatie van de 290e jaargang van het dagtekstenboekje plaatsgevonden in het museum Catharijne Convent te Utrecht. Een mooie plaats voor deze gelegenheid want het is een museum van en over christelijk Nederland. De geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente is misschien niet typisch Nederlands maar maakt wel degelijk onderdeel uit van de hedendaagse Nederlandse christelijke geschiedenis.

d522794d27De Evangelische Broedergemeente in Nederland neemt met intens verdriet en grote dankbaarheid afscheid van zr. Vallery Linger. Zr. Linger was een veelbelovende studente theologie en de laatste jaren redacteur van de "Dagteksten". Zij heeft vooral het jeugdwerk van de Broedergemeente met haar professionaliteit en haar persoonlijkheid ondersteund en is tijdens haar studie al op verschillende plaatsen voorgegaan.

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit, wordt vandaag in alle provincies van de Broedergemeente als uniteitsgedenkdag gevierd Datum: zondag 1 mrt (over 1 dagen)