In 2015 is het 600 jaar geleden, dat Jan Hus op het Concilie van Konstanz als ketter op de brandstapel werd omgebracht. Niet in de laatste plaats zijn het zijn preken in de Bethlehem-kapel te Praag geweest, waardoor hij zich de vijandschap van de machtigen op de hals haalde. Eén van de wortels van de Evangelische Broedergemeente is gelegen in de Tsjechische reformatie, die door de werkzaamheid van Jan Hus een vlucht genomen heeft. Reden genoeg om in het jaar waarin wij zijn martelaarschap gedenken, stil te staan bij wat voor Hus zo belangrijk was:

Daarom, jij die een gelovig christen bent,
zoek de waarheid, luister naar de waarheid,
leer de waarheid kennen, heb de waarheid lief,
spreek de waarheid, houd aan de waarheid vast,
verdedig de waarheid tot de dood toe,
want de waarheid bevrijdt je van de zonde, van de duivel,
van de dood van de ziel en tenslotte van de eeuwige dood,
die het eeuwige afscheid van Gods genade betekent. (Jan Hus, 1412)