De Synode van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente heeft zich de laatste jaren vaker beziggehouden met het onderwerp: de houding van de Broedergemeente ten opzichte van mensen met een homoseksuele geaardheid en speciaal met de vraag betreffende de zegening van homoseksuele partnerschappen.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen hebben wij de besluiten van de Synode uit de jaren 2000, 2006 en 2014 op een rij gezet. Deze besluiten kunnen hieronder gedownload worden. N.B. De besluiten dienen niet als sluitstuk van gesprekken in onze kerk, rond dit onderwerp, gezien te worden maar juist als een bemoediging om gesprekken onder elkaar en vooral met betrokkenen voort te kunnen zetten.