Voor zondag 15 januari 2017 (of een van de zondagen daarom heen) heeft het Provinciaal Bestuur alle Broedergemeenten in de Europees-Continentale Kerkprovincie opgeroepen een dienst te houden bij het thema: “lidmaatschap – participatie – financiën”. De focus zal in deze dienst liggen op de schatten van onze kerk, zoals het evangelie, onze liederen, de tradities, die wij met elkaar willen bewaren.

Met elkaar dragen wij ook financiële verantwoordelijkheid voor het blijven bestaan van de Broedergemeente. Dit willen wij voor God met elkaar in de gehele kerkprovincie bedenken. Voor deze dienst is een liturgie samengesteld, die u hieronder kunt downloaden. Eveneens kunt u (als extra document) de preekdialoog downloaden, die deel uitmaakt van het voorstel. De volgende gemeenten in Nederland hebben alvast meegedeeld, wanneer zij de dienst zullen vieren:

EBG Groningen    zondag 8 januari 2017
EBG Amsterdam-Zuidoost   zondag 15 januari 2017
EBG Utrecht   zondag 15 januari 2017
EBG Amsterdam Stad & Flevoland:   zondag 22 januari 2017
EBG Noord-Holland (Alkmaar)   zondag 22 januari 2017
EBG Haaglanden   zondag 29 januari 2017
EBG Noord-Holland (Zaandam)   zondag 29 januari 2017
EBG Noord-Holland (Hoorn)   zondag 5 februari 2017
EBG Noord-Holland (Haarlem)   zondag 12 februari 2017