De Evangelische Broedergemeente in Nederland zoekt per 1 oktober een administrateur voor salarisverwerking en financiën (m/v) voor haar kantoor in Zeist. Wij ontvangen sollicitaties t/m 15 mei 2018.

Lees hieronder de volledige tekst van de vacature.

Van maandag 12 februari t/m donderdag 15 februari 2018 vond in Herrnhut (Duitsland) het theologische examen voor drie vicarissen plaats. Een schriftelijk tentamen in homiletiek (preekleer) en een aantal mondelinge tentamens (kerkrecht, zielszorg, pedagogiek, Bijbelse theologie, geschiedenis van de Broedergemeente, wereldwijde Broeder-Uniteit en liturgie) moesten de vicarissen doorstaan.

Tijdens de jaarlijkse bezinningsdag van de Centrale Raad, die altijd op de laatste zaterdag van januari wordt gehouden komen bestuurders van de EBGN bij elkaar. Met deze bijeenkomsten willen we samen met bestuurders van gemeenten, werkgroepen en andere bestuursorganen een aanzet geven tot verdere bezinning en hen gelegenheid bieden voor een ontmoetingsmoment. Dit jaar was het thema »Ruimte voor het beleidsplan 2018-2020 van de Evangelische Broedergemeente in Nederland«.

1793 Begin Zeister Zendingsgenootschap

223 jaar geleden kwamen 34 broeders bijeen om de "Broedersociëteit ter uitbreiding van het evangelie onder de heidenen" te stichten - dit werd later het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) Datum: maandag 28 mei (over 33 dagen)

Dagteksten

dinsdag 24 april 2018

Nederlands

HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.

Ps. 36:6

Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

Ef. 2:4-5

 

  • Woord voor de maand april

    Jezus zegt: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

    Johannes 20:21

Agenda

di 24 apr
Liturgische Commissie
Zeist
ma 30 apr - do 3 mei
PB-vergadering
Herrnhut Duitsland
wo 2 mei
Trekking dagteksten 2021
Herrnhut Duitsland