Wereldwijd

De Evangelische Broeder-Uniteit (Unitas Fratrum) is een wereldwijde kerk. Er zijn op dit moment 28 provincies (zo worden in de Broeder-Uniteit de zelfstandige kerken in een land of regio genoemd), op 4 continenten. Verder zijn er 2 "uniteitswerken", het betreft instellingen waar de hele wereldwijde Broedergemeente gezamenlijk verantwoordelijkheid voor draagt: Het "uniteitsarchief" in Herrnhut en het Star Mountain rehabilitatiecentrum voor gehandicapte kinderen en jongeren in Ramallah (Palestina). De wereldwijde Broeder-Uniteit wordt bestuurd door de uniteitssynode (Unity Synod) met afgevaardigden namens alle uniteits- en zendingsprovincies, de uniteitswerken en de Moravian Church Foundation. Om de zeven jaar vinden deze synodevergaderingen plaats. In de tussenliggende periode, heeft het uniteitsbestuur (Unity Board) de leiding. In dit bestuur wordt elke uniteitsprovincie steeds door 1 afgevaardigde vertegenwoordigd. Het totale lidmaatschap van de wereldwijde Broeder-Uniteit is naar schatting 1.066.000 personen (Stand: juli 2014).

Europa

De Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie (ECP) van de Unitas Fratrum. Zij verenigd gemeenten, gemeenschappen en instellingen in 8 Europese landen: Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië. Ook zijn er in Europa nog de Britse Provincie en de Broedergemeente in Tsjechië (uniteitsprovincie en zendingsprovincie).

Kerkorde en Synode

De organisatie van de kerkprovincie is vastgelegd in de Kerkorde. Deel van deze Kerkorde is de "Churchorder" van de Unitas Fratrum.
Het hoogste bestuursorgaan van de kerkprovincie is de Synode. Zij komt om de twee jaar bij elkaar en verenigd afgevaardigden van gemeenten, gemeenschappen, diaconale instellingen, scholen en bedrijven.De Synode legt de principes van het kerkelijk leven vast en bepaald de strategie voor de komende jaren.Voor elke synode kiest de synode een bestuur. Op dit moment bestaat het synodebestuur uit Nelly Cambridge, Utrecht; Bernhard Goodwin, München; Dr. Peter Vogt, Herrnhut. De volgende synode vindt 2016 in Bad Boll (Duitsland) plaats.

Provinciaal Bestuur

De synode kiest het Provinciaal Bestuur (de kerkleiding). De leden van het Provinciaal Bestuur werken op drie verschillende standplaatsen, waar ook de administratie van de provincie is gevestigd: Herrnhut (D), Bad Boll (D) en Zeist (NL).

De standplaats in Zeist is tevens het centrale kantoor van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Hier werken:

De gemeenten

De zelfstandige gemeenten ontvangen door de Synode hun kerkelijke rechten en zijn zelfstandige rechtspersonen. Zij worden geleid door de predikant(en) en de Oudstenraad. De Oudstenraad wordt door de gemeente gekozen. Predikanten worden door het Provinciaal Bestuur benoemd. Naast de zelfstandige gemeenten zijn er nog de diasporawerkgroepen. Hun werk wordt gecoördineerd door de Raad voor Diaspora.