Liturgisch handboek

Display:

Hfst 05: Belijdenis
 182.99 KB
 01-07-2022

De belijdenis (of confirmatie), zoals wij die vandaag kennen, is een uitvinding van de reformatorische kerken. Het is geen sacrament, zoals het vormsel in de Katholieke traditie. In het kader van het priesterdom van alle gelovigen en met de nadruk op de heiliging van iedere individuele christen, werd er waarde aan gehecht om de christenen toe te rusten voor hun christelijk leven.

Hfst 06: Avondmaal
 258.49 KB
 07-07-2022

Door de doop behoren we tot een wereldwijde gemeenschap, die van Gods liefde leeft. In deze liefde ervaren wij vergeving. We worden gesterkt. We ervaren bevrijding van angsten. We ontvangen veel en daarvoor brengen wij dank. Dit alles vieren we in het Heilig Avondmaal.

Het Avondmaal is een sacrament. Jezus Christus nodigt ons daarvoor uit. Gebaren en symbolen vullen de woorden aan. Het is alsof wij samen aan tafel zitten en voedsel ontvangen uit Gods hand. We “proeven en genieten de goedheid van de Heer“ (Psalm 34,9). In het delen van het brood en wijn is Jezus Christus bij ons. Zijn vriendelijkheid dragen wij door.

In de Broedergemeente wordt het Avondmaal in een aparte kerkdienst gevierd en heeft een speciale liturgische vorm gekregen.

Hfst 10: Paasochtend
 113.65 KB
 01-07-2022

De viering van de Paasochtend is vooral de ontmoeting van de gemeente met haar opgestane Heer, die de belijdenis (van Thomas) uitlokt: “Mijn Heer en mijn God!” In het geloof aan die Heer worden ook de overledenen van de gemeente in de belijdenis van de Opstanding betrokken. Oorspronkelijk was de viering op Paasochtend de enige liturgische plaats voor de Broedergemeente waar in een dienst een geloofsbelijdenis werd gezegd.
In een deel van de Surinaamse EBG gemeenschap is het ook traditie in de huiselijke kring diensten te houden met Goede Vrijdag, Kerstnacht en Oudjaar. Mogelijk is deze gewoonte voornamelijk gegroeid in families die in wat verder gelegen gebieden (“op Boitie”) woonden en op Goede Vrijdag, in de Kerstnacht en met het Oudejaar genoodzaakt waren aan huis bij deze belangrijke vieringen stil te staan.

Hfst 12: Huisdiensten
 115.14 KB
 01-07-2022

Een specifieke traditie van de Surinaamse gemeenten in onze kerkprovincie is de huisdienst. Zij vinden vooral plaats ter gelegenheid van verjaardagen (kroonjaren). Maar het intrekken in een nieuwe woning (huisinzegening), een huwelijksjubileum of andere blijde gebeurtenissen in het leven van een enkeling of een familie worden ook met een dienst in het huis van het gemeentelid of op een andere locatie gevierd.