Liturgisch handboek

Display:

Hfst 00: Inleiding
 106.61 KB
 18-10-2022

Het handboek bevat de volgende hoofdstukken: 

 1. De kerkdienst (gereed) 
 2. De zangdienst (gereed) 
 3. Het liefdemaal (gereed) 
 4. De doop (gereed) 
 5. De belijdenis (gereed) 
 6. Het Avondmaal (gereed) 
 7. De tijd van Advent en Kerst (gepland) 
 8. De oudejaarsdienst (gepland) 
 9. De stille week / pinawiki (gepland) 
 10. De paasochtend (gereed) 
 11. De thuisdiensten met Goede Vrijdag, Kerstnacht en Oudjaar (gereed) 
 12. De huisdiensten (gereed) 
 13. De begrafenis (gereed) 
 14. Het gebed (gereed) 
 15. De zegenvers (gereed) 
 16. De Verbondsbeker (gereed) 

Hfst 01: Kerkdienst
 146.03 KB
 08-06-2022

De kerkdienst op zondag is de belangrijkste bijeenkomst van de Broedergemeente. Hij heeft zich ontwikkeld uit de preekdienst en de liturgie en is aangevuld met elementen uit andere kerkelijke tradities. In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de kerkdienst beschreven met zijn vormen in de tradities van de Broedergemeente in Nederland.

Hfst 02: Zangdienst
 180.94 KB
 01-07-2022

‘De Broedergemeente is een zingende kerk’. In geen andere bijeenkomst wordt dat beter duidelijk dan in de zangdienst. Hij is een typisch Hernhutter uitvinding en verdient ook in onze tijd de bijzondere aandacht van voorgangers en gemeenten. De zangdienst is een liturgische schat die wij moeten koesteren en bewaren, zij het door er een eigentijdse invulling aan te geven.

Hfst 03: Liefdemaal
 93.02 KB
 01-07-2022

De vieringen van het Liefdemaal zijn in de Broedergemeenten een eeuwenoude traditie. Het heeft een vrije vorm, waarbij tijdens het uitdelen van de te nuttigen spijzen en dranken wordt gezongen. Tussendoor is er ruimte voor verhalen, herinneringen, groetwoorden, muzikale bijdragen en bij de viering staat gezelligheid en verbondenheid op de voorgrond.

Hfst 04: Doop
 220.86 KB
 01-07-2022

In de doopdienst van de EBG neemt de bijeengekomen gemeente het gezin van de dopeling en de dopeling zelf in haar midden op. Met de doop begint het leven als volgeling van Jezus Christus. De doop bevestigt het lidmaatschap in een kerk. Doop is een van de twee sacramenten van de Broedergemeente.