Vele ballingen schaarden zich spoedig onder de bezielende leiding van Nikolaus Ludwig Graf und Herr von Zinzendorf und Pottendorf (1700 - 1760). Hij stamde uit die adellijke kringen, die een goed kerkelijk luthers geloof met een innig piëtisme verbonden. Hij had een bijzondere gave om al deze mensen, waarbij zich nog een heel aantal Piëtisten en sectariërs aansloot, tot een geestelijke gemeenschap samen te voegen.

De Geschiedenis van de hernieuwde Broedergemeente begint met de aankomst van de eerste Moravische gezinnen op het landgoed Mittelberthelsdorf van Zinzendorf in 1722.
Twee jaar later kwam er een aantal families bij, die zich hun afstamming van de Oude Broeders zeer bewust waren. Daarna kwamen van alle kanten mensen naar de veelbesproken nederzetting. Door intensieve zielszorg bereikte Zinzendorf, dat de harten der twisten kolonisten zo ontvankelijk werden voor de werking van de Heilige Geest, dat zij het verkeerde van allerlei eigenwilligheid inzagen en bij de viering van het Avondmaal op 13 augustus 1727 door een oprechte broederliefde tot elkaar werden gebracht, een levende gemeente werden, werkelijk één van hart en ziel. Ook onder de kinderen kwamen er een opwekking, de hele gemeente onderging een innerlijke vernieuwing en versterking. Herrnhut was een centrum geworden, waarvan een grote kracht uitging.