De laatste bisschop der Boheemse Broeders, Jan Amos Comenius, was ook van Moravië naar Polen uitgeweken, doch moest vandaar eveneens weer vluchten. Hij werd beroemd als pedagoog, maar de Broedergemeente eert hem als de onvermoeide en moedige kerkleider, die bij vele hoven en regeringen aanklopte, om hulp te zoeken voor de "stervende moeder, de BroederUniteit". Met evenveel, zo niet méér, recht kan men Comenius tellen onder de grootste, scheppende geesten van de mensheid.

De Broedergemeente kan stellig met het volste recht en dankbare trots wijzen op deze man, die één der richtinggevende leiders van de oude Broeder-Uniteit is geweest.

Comenius werd geboren op 28 maart 1592 in Uherský Brod, een niet zo grote stad in Moravië. Ver van de zijnen stierf Comenius te Amsterdam op 15 november 1670 en werd op 22 november in de Waalse kerk te Naarden begraven, waar zijn vriend, de Naardense Waalse predikant een graf voor hem had gekocht in zijn eigen kerk.

DE TIEN GEBODEN VAN COMENIUS

Streef deugden na, vermijd onfatsoenlijkheden.

 • 1e Gebod

  Vertel niet alles wat je weet;
  Geloof niet alles wat je hoort;
  Verlang niet alles wat je ziet;
  Doe niet alles wat mogelijk is, alleen maar wat je
  moet doen:en wees voorzichtig.
 • 2e Gebod

  Wees bescheiden, niet onfatsoenlijk,
  zwijgzaam en niet praatziek!
  Als iemand spreekt: wees stil;
  Als iemand iets vertelt: luister;
  Als iemand je iets beveelt, doe dan zijn zin!
 • 3e Gebod

  Wees aardig tegen iedereen, nooit
  gewelddadig, houd je verre van vleierij!
 • 4e Gebod

  Wees verder boven alles rechtvaardig!
  Vraag niets uitzonderlijks, eigen je niets
  onrechtmatig toe!
 • 5e Gebod

  Je moet dapper zijn, ijverig in je werk, laat de
  ledigheid aan de luiaards !
 • 6e Gebod

  Voorspoed is er niet altijd, het lot brengt
  verschillende gebeurtenissen, vaak triest. Een
  geduldig mens kan die verdragen; maar een
  verwend iemand zucht, huilt en jammert.
 • 7e Gebod

  Wees ook genadig en barmhartig!
  Als iemand je iets vraagt geef het hem als je het hebt;
  help de behoeftige mens als je dat kunt!
 • 8e Gebod

  Als iemand je beledigt, vergeef het hem!
  Heb je iemand pijn gedaan, troost hem dan!
  Het is goed woede te onderdrukken, de
  schuldigen te vergeven en iemand die erom
  vraagt vergiffenis te schenken.
 • 9e Gebod

  Wees niet jaloers op iemand, gun iedereen
  het zijne, door zo te handelen verdien je ieders
  dankbaarheid en word je geliefd bij alle goede
  mensen.
 • 10e Gebod

  Spreek altijd de waarheid, lieg nooit!

Han van den Bosch over het beeld van Comenius op het Broederplein in Zeist. Na de onthulling op 20 juni 2016