Op deze plaats willen wij - de Evangelische Broedergemeente - u iets laten zien van ons kerkelijk leven.

U vind hier de belangrijkste documenten, die het leven in de Europees Continentale Kerkprovincie beschrijven en bepalen, zoals de kerkorde. Maar ook belangrijke documenten uit het leven van de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland kunt u hier doenloaden. Tenslotte willen wij u kennis laten maken met de grote rijkdom aan tradities, die de Broedergemeente heeft.. Deze tradities zijn een deel van haar identiteit als kerk.

Zij hebben te maken met haar christocentrische gerichtheid (lezingen in de Stille Week, Paasochtendliturgie ...), haar wereldwijde gestalte (uniteitsgebedswacht) of haar gestalte als gemeenschap van zusters en broeders (de speciale invulling van het bisschoppelijk ambt). Op de volgende pagina's willen wij de lezers een deel van deze tradities laten zien en uitleg daarbij geven.

ATTENTIE: Dit deel van de website is nog in ontwikkeling. Niet alle artikelen zijn op dit moment beschikbaar.

Wereldwijde Kerk

Europees-Continentale Kerkprovincie

Evangelische Broedergemeente in Nederland

Belangrijke onderwerpen voor de Europees-Continentale Kerkprovincie