Al in het begin van de nederzetting Herrnhut werd er een gebedswacht ingesteld.

In 1727 begon men er mee 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, zoals men het toen noemde, "een offergave van voorbede aan te steken, "die dag en nacht moest branden." In die tijd namen 24 zusters en 24 broeders elk een uur per dag voor hun rekening en brachten de gemeente in hun voorbede voor de Heer. In de 20e eeuw heeft men de traditie herontdekt en op een eigentijdse manier nieuw leven ingeblazen.

In 1957, het jaar waar 500 jaar Broeder-Uniteit werd gevierd, heeft men voor het eerst mensen uit alle provincies van de Broedergemeente gevraagd om aan een doorlopend gebed mee te doen. De ervaringen waren zodanig goed, dat de uniteitssynode van dat jaar besloot om er een vaste gewoonte van te maken. Deze uniteitssynode markeerde na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog, waar ook leden van de Broedergemeente aan verschillende kanten stonden, sowieso een nieuw begin voor de wereldwijde Broedergemeente. Na verschillende voorbereidende vergaderingen kwamen in Bethlehem (Pennsylvania) mensen uit landen bij elkaar die een paar jaar eerder nog vijanden waren (USA, Denemarken, Tsjechië, Nederland aan de ene kant en Duitsland aan de andere). Men zocht dingen de mensen met elkaar konden verbinden. De gebedswacht was er een van.

Wat is nou de inhoud van het gebed. Al in de eerste tijd werd duidelijk gemaakt, dat het niet alleen een voorbede voor de Broedergemeente is, maar voor de hele kerk van Jezus Christus, ja de hele mensheid. Dus de gebedswacht is ook een dienst van de EBG aan de mensen buiten haar eigen kring. Elk jaar in maart zijn de gemeenten van de Europees-Continentale Provincie (dus ook de gemeenten in Nederland) aan de beurt hun verantwoordelijkheid voor de gebedswacht te nemen. Van 22 tot 31 maart staan dus gemeenten in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië in gebed voor God en bidden voor het Rijk van God, de Broedergemeente en de wereld waarin wij leven. De dag wanneer een gemeente met de gebedswacht aan de beurt is, is voor velen een belangrijke dag, waar zij zich opnieuw bewust van worden, deel te zijn van een wereldwijde gemeenschap.

Lees hier de data van de uniteitsgebedswacht voor de Europees-Continentale Provincie en wereldwijd.