Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping - dat waren en zijn de onderwerpen van het Conciliair Proces, die door de wereldwijde oecumene in de jaren 80 van de laatste eeuw is begonnen. Inmiddels heeft de Wereldraad van Kerken opgeroepen tot een "Pelgrimage voor gerechtigheid en vrede". In de Broedergemeente houden wij vast aan de thematiek van het Conciliair Proces en zien dat ook als deel van de pelgrimage. Elk jaar brengt een conferentie leden en vrienden van de Broedergemeente bij elkaar om na te denken en te spreken over deze onderwerpen. 

In 2016 von de conferentie van plaat van 27 - 30 oktober in Neuwied (Duitsland). Het thema was de interreligieuze dialoog. In onze tijd een belangrijk onderwerp voor kerk en samenleving.

Lees hieronder het verslag van Petra Onderwater, afgevaardigde van de Broedergemeente in Zeist.