Op deze plaats vind u naast de kerkorde andere belangrijke reglementen van de Broedergemeente:

  1. Het reglement voor de gemeentedienst
    In dit reglement worden alle belangrijke vragen m.b.t. de dienst van de predikanten en de andere gemeentedienaren (medewerkers in de dienst van de verkondiging, die beroepbaar zijn door het Provinciaal Bestuur). Daarom is dit regelemtn onderdeel van alle arbeidsovereenkomsten van deze medewerkers. Verder zijn hier ook de rechten en plichten geregeld, die voor geordende predikanten gelden, die niet in loondienst van de kerkprovincie staan.
  2. De salarisregeling
    Dit reglement regelt de vergoedingen voor predikanten in loondienst van de kerkprovincie in Nederland.
  3. Het beheersreglement
    In het beheersreglement zijn de meeste voorschrijften met betrekking tot ledenadministratie, financiele administratie en documentatie samengevat. Hier is ook het proces van toezicht beschreven.