Op deze plaats vind u naast de kerkorde andere belangrijke reglementen van de Broedergemeente:

  1. Het reglement voor de gemeentedienst
    In dit reglement worden alle belangrijke vragen m.b.t. de dienst van de predikanten en de andere gemeentedienaren (medewerkers in de dienst van de verkondiging, die beroepbaar zijn door het Provinciaal Bestuur). Daarom is dit regelemtn onderdeel van alle arbeidsovereenkomsten van deze medewerkers. Verder zijn hier ook de rechten en plichten geregeld, die voor geordende predikanten gelden, die niet in loondienst van de kerkprovincie staan.
  2. Het salarisreglement
    Dit reglement regelt de vergoedingen voor predikanten in loondienst van de kerkprovincie in Nederland.
  3. Het beheersreglement
    In het beheersreglement zijn de meeste voorschrijften met betrekking tot ledenadministratie, financiele administratie en documentatie samengevat. Hier is ook het proces van toezicht beschreven.
  4. Het reglement voor dienstreizen
    In dit reglement worden de voorwaarden voor een vergoeding van reiskosten bij reizen in opdaracht van de Synode, het Provinciaal Bestuur en Intersynodale Commissies geregeld. Dit reglement geldt vooral voor vrijwilligers.
  5. De richtlijnen leidinggevend handelen
    Deze richtlijnen stellen principes op, die voor elk leidinggevend handelen in de Broedergemeente van toepassing zijn.
  6. Gedragscode "Veilige Kerk"
    In het kader van de preventie van grensoverschrijdend gedrag door werknemers en vrijwilligers heeft het Provinciaal Bestuur een gedragscode voor de medewerking in de Evangelische Broedergemeente opgesteld. Deze zal door alle medewerkers (betaald en onbetaald) getekend worden.