Het dagtekstenboekje, dat jaarlijks verschijnt, geeft een oudtestamentische en nieuwtestamentische tekst voor iedere dag, aangevuld met een bijbelrooster, gebeden, gezangen, enz. Het eerste dagtekstenboekje verscheen in 1731 en was oorspronkelijk bedoeld om de gemeente Herrnhut houvast te geven en de onderlinge gemeenschap te bevorderen. Inmiddels verschijnt het dagtekstenboek in vijftig verschillende talen en heeft het een miljoenen-oplage.

Ga naar de webshop om een dagtekstenboekje te bestellen

Dagtekstenboekje 1929

Dagtekstenboekjes

Koop uw
dagtekstenboekjes
Online

Dagteksten

zondag 20 augustus 2017

Nederlands

HEER, maak wie U liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.

Re. 5:31

Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.

Ef. 5:8