Het dagtekstenboekje, dat jaarlijks verschijnt, geeft een oudtestamentische en nieuwtestamentische tekst voor iedere dag, aangevuld met een bijbelrooster, gebeden, gezangen, enz. Het eerste dagtekstenboekje verscheen in 1731 en was oorspronkelijk bedoeld om de gemeente Herrnhut houvast te geven en de onderlinge gemeenschap te bevorderen. Inmiddels verschijnt het dagtekstenboek in vijftig verschillende talen en heeft het een miljoenen-oplage.

Ga naar de webshop om een dagtekstenboekje te bestellen

Dagtekstenboekje 1929

Dagtekstenboekjes

Koop uw
dagtekstenboekjes
Online

Dagteksten

dinsdag 24 april 2018

Nederlands

HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.

Ps. 36:6

Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

Ef. 2:4-5

 

  • Woord voor de maand april

    Jezus zegt: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

    Johannes 20:21