Hardley MijnalsTijdens een vergadering op 8 februari 2024 in de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost heeft de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland een nieuwe voorzitter gekozen. Met een duidelijk meerderheid van stemmen werd br. Hardley Mijnals uit Utrecht tot voorzitter van de Centrale Raad gekozen. Samen met zr. Jacqueline Helstone (Amsterdam) en br. Arjan Bresijn (Rotterdam) geeft hij de komende jaren leiding aan de Centrale Raad. Wij wensen de nieuwe voorzitter van harte de zegen van God voor deze belangrijke functie.

EBG logo 100

De Evangelische Broedergemeente Nederland (EBGN) is op zoek naar predikanten voor verschillende gemeenten. Wij zoeken enthousiaste en inspirerende predikanten die de rol van verbinder kunnen vervullen in de interactie met verschillende personen en/of groepen van de veelkleurige gemeenten.

Op 4 februari 2024 zal in veel gemeenten een speciale roepingszondag gevierd worden. Op die zondag zal aandacht besteed worden aan de roeping om in de gemeente van Christus te werken, speciaal in de Broedergemeente, en vooral als predikant. Voor deze zondag is liturgisch materiaal beschikbaar, dat u via de link beneden kunt downloaden.
Voor de diensten is er een video gemaakt, waarin twee predikanten en een student met de werkgroep opleidingen in gesprek gaan over de redenen voor hun keuze voor theologie en predikantschap.

U kunt deze video hier bekijken:

Ook is er een flyer en aanvullende informatie over de personen die wij zoeken om als predikanten in onze kerk te dienen.

U vindt deze informatie hier:

Jahreslosung 2024 niederländisch webDe Evangelische Broedergemeente wenst alle leden en vrienden, partners en bondgenoten een gezegend jaar 2024.

Met het Woord voor het Jaar 2024 worden wij uitgenodigd om van het jaar 2024 een jaar van liefde te maken.

1793 Begin Zeister Zendingsgenootschap

223 jaar geleden kwamen 34 broeders bijeen om de "Broedersociëteit ter uitbreiding van het evangelie onder de heidenen" te stichten - dit werd later het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) Datum: maandag 27 mei (over 40 dagen)

Agenda

Geen evenementen