MG 2892 webDe Synode van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente - in Herrnhut (Duitsland) voor een buitengewone Zitting bijeen - heeft op 24 juni 2023 zr. Rhoïnde Doth (59, predikante van de Evangelische Broedergemeente Utrecht) tot bisschop van de Broeder-Uniteit gekozen. Zr. Doth is op Curacao geboren en o.a. in Suriname opgegroeid.

Logo Synode 2023

 

 

 

 

 

Van 22 tot 25 juni vindt in Herrnhut een buitengewone zitting plaats van de Synode van de Europees-Continentale Provincie (ECP). Het doel van deze bijeenkomst is de verkiezing van een bisschop (m/v). Bisschoppen hebben geen leidinggevende functie in de EBG, maar een pastoraal en internationaal verbindend ambt. Er zijn momenteel vier bisschoppen in de ECP, van wie er drie al de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

1741 Jezus Christus Heer en Oudste van zijn kerk (proclamatie)

13 november 1741: Alle gemeenten vieren Jezus Christus als Heer en Oudse van zijn kerk - Oudstenfeest in de gemeenten Datum: maandag 13 nov (over 43 dagen)

Agenda

Geen evenementen