Dagteksten 2018

Het dagtekstenboekje 2018 is beschikbaar!

Sinds 288 jaar verschijnt dit dagboek van de Evangelische Broedergemeente. Hier vind u voor elke dag twee bijbelverzen (uit het Oude en het Nieuwe Testament) en een gebed of liedvers. Het boekje verschijnt op dit moment in meer dan 50 talen wereldwijd.

Op het zendingsfeest (zaterdag 16 september 2017 in Zeist) kunt u de boekjes kopen. Ook in de Broedergemeenten in het land en via de webshop van het Hernhutter Huis zijn ze verkrijgbaar. Hier vindt u het dagtekstenboekje ook in het Duits (Losungen), Spaans, Frans en later ook in het Engels.

De (christelijke) boekhandel heeft de boekjes ook op voorraad of kan ze voor u bestellen.

De preses van de uniteitsprovincie Eastern West Indies, br. Cortroy Jarvis, heeft een update gestuurd over de situatie op de verschillende eilanden in de Cariben, die door orkaan Irma zijn getroffen. Daarbij maakt hij ook melding van de schade voor de Broedergemeente op deze eilanden. U kunt deze (Engelse) brief hieronder downloaden.

De tweede vernietigende orkaan in korte tijd. Ondertussen heeft “Irma” de zwaarste orkaan ooit de bovenwindse eilanden bereikt. Gisteren heeft br. Cortroy Jarvis, voorzitter van het Provinciaal Bestuur van de uniteitsprovincie Eastern West-Indies, een verzoek om voorbede aan de zusters en broeders in de wereldwijde Broeder-Uniteit gestuurd.

1741 Jezus Christus Heer en Oudste van zijn kerk (proclamatie)

13 november 1741: Alle gemeenten vieren Jezus Christus als Heer en Oudse van zijn kerk - Oudstenfeest in de gemeenten Datum: maandag 13 nov (over 53 dagen)

Dagteksten

woensdag 20 september 2017

Nederlands

Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn Geest uitgieten op al wat leeft.

Joël 3:1

Petrus zei over Jezus, de Opgestane Heer: Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. (..) en dat is wat u ziet en hoort.

Hand. 2:33

 

Agenda

do 21 sept
Predikantenberaad (grote kring)
Zeist
do 21 sept
Lit. Commissie
Zeist
di 3 okt
Moderamen Centrale Raad
Amsterdam