Het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente heeft alle gemeenten opgeroepen zondag a.s. 24 september een speciale collecte voor de kerk in de door orkaan "Irma" getroffen gebieden te houden. Op dezelfde dag wordt ook in de Uniteitsprovincie Eastern West Indies, waar veel van de getroffen eilanden onder vallen, en de Evangelische Broedergemeente Suriname een collecte voor dit doel ingezameld.

Het dagtekstenboekje 2018 is beschikbaar! Sinds 288 jaar verschijnt dit dagboek van de Evangelische Broedergemeente. Hier vind u voor elke dag twee bijbelverzen (uit het Oude en het Nieuwe Testament) en een gebed of liedvers. Het boekje verschijnt op dit moment in meer dan 50 talen wereldwijd.

De preses van de uniteitsprovincie Eastern West Indies, br. Cortroy Jarvis, heeft een update gestuurd over de situatie op de verschillende eilanden in de Cariben, die door orkaan Irma zijn getroffen. Daarbij maakt hij ook melding van de schade voor de Broedergemeente op deze eilanden. U kunt deze (Engelse) brief hieronder downloaden.

1741 Jezus Christus Heer en Oudste van zijn kerk (proclamatie)

13 november 1741: Alle gemeenten vieren Jezus Christus als Heer en Oudse van zijn kerk - Oudstenfeest in de gemeenten Datum: maandag 13 nov (over 50 dagen)

Dagteksten

zaterdag 23 september 2017

Nederlands

Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?

Ps. 8:5

Vol liefde heeft Hij ons uitgekozen en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade.

Ef. 1:4-6

 

Agenda

di 3 okt
Moderamen Centrale Raad
Amsterdam