european union parliament electionOp 6 juni 2024 vinden er in de lidstaten van de Europese Unie verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Op initiatief van de werkgroep Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping heeft het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente een brief naar de gemeenteleden geschreven. Daarin wordt opgeroepen om deel te nemen aan deze verkiezingen en worden op basis van de Kerkorde van de wereldwijde Broedergemeente actuele politieke onderwerpen vanuit christelijke waarden besproken.

Verslag PB 2024 onlineD 202404120809590200In voorbereiding op de Synode 2024 heeft het Provinciaal Bestuur haar verslag over de periode sinds de laatste reguliere Synode in 2022 gepubliceerd. Het verslag is aan de Synodeleden en de gemeenten toegestuurd. Hieronder kunt u het in Nederlands, Duits en Engels downloaden.

Hardley MijnalsTijdens een vergadering op 8 februari 2024 in de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost heeft de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland een nieuwe voorzitter gekozen. Met een duidelijk meerderheid van stemmen werd br. Hardley Mijnals uit Utrecht tot voorzitter van de Centrale Raad gekozen. Samen met zr. Jacqueline Helstone (Amsterdam) en br. Arjan Bresijn (Rotterdam) geeft hij de komende jaren leiding aan de Centrale Raad. Wij wensen de nieuwe voorzitter van harte de zegen van God voor deze belangrijke functie.

1793 Begin Zeister Zendingsgenootschap

223 jaar geleden kwamen 34 broeders bijeen om de "Broedersociëteit ter uitbreiding van het evangelie onder de heidenen" te stichten - dit werd later het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) Datum: maandag 27 mei (over 0 dagen)

Agenda

Geen evenementen