De sollicitatieperiode voor onderstaande vacature is tot 21 juli verlengd!


De Evangelische Broedergemeente in Nederland zoekt op korte termijn

een jeugdwerker (m/v) voor het landelijke jeugdwerk.

De omvang van de aanstelling is 1 fte. De aanstelling is voorlopig voor twee jaar.

Van 26 t/m 29 oktober 2017 vindt in Dresden de 29e conferentie van het Conciliair Proces in der Broedergemeente plaats. 

Gerechtigheid, vrede, heelheid van de schepping - alle 3 de onderwerpen spelen een belangrijke rol binnen de kerk. Zonder Gerechtigheid is er geen Vrede, zonder oog voor de Schepping is er geen Gerechtigheid en Vrede. Hierbij gaat het om de analyse van de spirituele dimensies in samenhang met maatschappelijke vraagstukken. 

Het thema van de conferentie is dit jaar: “Fair Trade and World Trade Agreements” 

Op 15 mei 2017 werd een receptie gehouden in de Kleine Zaal, Zusterplein in Zeist, waar er gelegenheid was voor bekenden, relaties en collega’s om feestelijk afscheid te nemen van br. Kees van der Ziel als referent dagteksten en hem geluk te wensen voor de toekomst. 

Twaalf uitgaven van de "Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente" heeft Kees van der Ziel bewerkt en verantwoord. In het jaar 2005 begon hij in Zeist voor de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente te werken.

1727 Avondmahl in Berthelsdorf

13 augustus 1727: De inwoners van Herrnhut verenigen zich door Gods Geest, onder de viering van het Heilig Avondmaal , tot een Broedergemeente in geest en waarheid. Geestelijke verjaardag van de vernieuwde Broeder-Uniteit Datum: zondag 13 aug (over 18 dagen)

Dagteksten

dinsdag 25 juli 2017

Nederlands

U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.

Ps. 116:8

Epafroditus was doodziek, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij: Hij heeft me nog meer verdriet bespaard.

Fil. 2:27

 

Agenda

di 1 aug - do 3 aug
Vergadering Provinciaal Bestuur
Zeist