Van maandag 12 februari t/m donderdag 15 februari 2018 vond in Herrnhut (Duitsland) het theologische examen voor drie vicarissen plaats. Een schriftelijk tentamen in homiletiek (preekleer) en een aantal mondelinge tentamens (kerkrecht, zielszorg, pedagogiek, Bijbelse theologie, geschiedenis van de Broedergemeente, wereldwijde Broeder-Uniteit en liturgie) moesten de vicarissen doorstaan.

Tijdens de jaarlijkse bezinningsdag van de Centrale Raad, die altijd op de laatste zaterdag van januari wordt gehouden komen bestuurders van de EBGN bij elkaar. Met deze bijeenkomsten willen we samen met bestuurders van gemeenten, werkgroepen en andere bestuursorganen een aanzet geven tot verdere bezinning en hen gelegenheid bieden voor een ontmoetingsmoment. Dit jaar was het thema »Ruimte voor het beleidsplan 2018-2020 van de Evangelische Broedergemeente in Nederland«.

De wereldwijde Broedergemeente heeft een reactie geplaatst bij de minachtende uitspraken van president Trump over veel landen, waaronder landen, waar Broedergemeente gevestigd is. Hieronder kunt u de tekst van de verklaring downloaden in het Engels en in een Nederlandse vertaling.

Dagteksten

zondag 18 maart 2018

Nederlands

Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp.

Ps. 85:8

De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Joh. 1:17 (NBG)

 

Agenda

wo 21 mrt - vr 23 mrt - Gehele dag
consultatie ECP-EBGS-ZZg
za 24 mrt - Gehele dag
Gebedswacht Amsterdam Stad & Flevoland
zo 25 mrt - Gehele dag
Gebedswacht Amsterdam-Zuidoost