De Evangelische Broedergemeente in Nederland zoekt op korte termijn

een jeugdwerker (m/v) voor het landelijke jeugdwerk.

De omvang van de aanstelling is 1 fte. De aanstelling is voorlopig voor twee jaar.

Op 15 mei 2017 werd een receptie gehouden in de Kleine Zaal, Zusterplein in Zeist, waar er gelegenheid was voor bekenden, relaties en collega’s om feestelijk afscheid te nemen van br. Kees van der Ziel als referent dagteksten en hem geluk te wensen voor de toekomst. 

Op 3 mei 2017 werden in Herrnhut (Duitsland) de dagteksten voor het jaar 2020 getrokken. Elk jaar rond deze tijd worden de Oudtestamentische woorden geloot. Dit jaar vond de loting exact op 3 mei plaats. De dag waarop in het jaar 1728 de nog jonge gemeente Herrnhut een parool meekreeg: de “Losung”. Sinds 1731 verschijnt de Duitse uitgave als gedrukt boek..

1863 Keti Koti (afschaffing van de slavernij)

Op 1 juli 1863 werd in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen de trans-Atlantische slavernij afgeschaft. Jaarlijks herdenkt de Broedergemeente in Suriname en in Nederland dit als de "dag der vrijheden". Lees meer op de Keti Koti pagina.

Datum: zaterdag 1 juli (over 1 dagen)

Dagteksten

donderdag 29 juni 2017

Nederlands

En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot U, laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw ontferming, God, antwoord mij, toon uw troon en red mij.

Ps. 69:14

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

Jak. 5:13

 

Agenda

Geen evenementen