MG 2892 webLET OP: UPDATE
Op 22 oktober 2023 om 15:00 uur zal zr. Rhoïnde Doth in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente Zeist door br. Theodor Clemens onder assistentie van zr. Sarah Groves en de broeders Humbert Hessen, Renold Pansa en Volker Schulz tot bisschop van de Broeder-Uniteit worden ingezegend. Zij zal daarmee de eerste vrouwelijke bisschop in onze kerkprovincie zijn.

Het is duidelijk dat veel van onze leden interesse hebben in deze dag, in Zeist. De opkomst is groot en de Grote Kerkzaal zit vol.

De "Besluiten en Verklaringen" van de Synodezitting 2023 zijn in papiervorm naar de Synodeleden en naar de gemeenten en instellingen van de Broedergemeente verstuurd. Daarmee treden de besluiten van de Synode 2023 in werking. U kunt een digitale versie van "Besluiten en Verklaringen 2023" in Nederlands en Duits hieronder downloaden:

Keti Koti 2023 NLD 202306200946280200In verband met het gedenken aan en de viering van 150 jaar 
daadwerkelijke afschaffing van de slavernij wijzen wij
op de volgende activiteiten:

30 juni 2023, 19:30 uur

Landelijke herdenkingsdienst in De Nieuwe Kerk Amsterdam
onder auspiciën van de Raad van Kerken Nederland 
m.m.v. de koren The Revivals en El Elyon o.l.v. Paul Hessen.
Preek: ds. Rosaliene Israël en dr. Duncan Wielzen.

Dagteksten

zondag 10 december 2023

 

Agenda

Geen evenementen