Paasochtend in HerrnhutIn verband met de viering van de Stille Week en Pasen blijft het kantoor van EBGN / ECP in Zeist gesloten van vrijdag 19 april tot en met dinsdag 23 april 2018. Wij wensen u allen een gezegend Paasfeest toe. Op woensdag 24 april zullen wij er weer voor u zijn.

Afbeelding: Wikisource

Logo duurzaamheid

Respect hebben voor en het behouden van de ons toevertrouwde schepping is onze gemeenschappelijke opdracht. Zo is het ook verankerd in het visie document van de Evangelische Broedergemeente. Aan de gemeenten wordt gevraagd om een duurzaamheidscontrole uit te voeren en concrete doelen te stellen voor de manier waarop duurzaam handelen in hun gemeente versterkt kan worden. De controle lijst voor duurzaam handelen in de gemeenten van de werkgroep “Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping” wordt daarbij aanbevolen.

EBG 18320190207umuzikantafoto. 10a44fa4f2Op 7 februari 2019 ontving de Letse Nationale Bibliotheek een speciaal geschenk. De Evangelisch-Lutherse Kerk in Letland overhandigde 82 handschriften over de Broeder-gemeente in Letland, waarvan de oorsprong teruggaat tot de eerste helft van de 19e eeuw. Zij werden overhandigd in het 100ste jaar van de oprichting van de Letse Nationale Bibliotheek. Dagnija Baltiņa, directeur van de afdeling Bijzondere Collecties van de Nationale Bibliotheek van Letland, sprak haar dankbaarheid uit voor de overdracht.

1793 Begin Zeister Zendingsgenootschap

223 jaar geleden kwamen 34 broeders bijeen om de "Broedersociëteit ter uitbreiding van het evangelie onder de heidenen" te stichten - dit werd later het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) Datum: dinsdag 28 mei (over 34 dagen)

Dagteksten

dinsdag 23 april 2019

 

  • Woord voor de maand april

    Jezus Christus zegt: "Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

    Matteüs 28:20

Agenda

do 9 mei - za 11 mei
Intersynodale Financiële Commissie
Herrnhut Duitsland
ma 13 mei - wo 15 mei
Provinciaal Bestuur
Herrnhut Duitsland
wo 15 mei
Trekking dagteksten 2022
Herrnhut Duitsland