Het dagtekstenboekje, dat jaarlijks verschijnt, geeft een oudtestamentische en nieuwtestamentische tekst voor iedere dag, aangevuld met een bijbelrooster, gebeden, gezangen, enz. Het eerste dagtekstenboekje verscheen in 1731 en was oorspronkelijk bedoeld om de gemeente Herrnhut houvast te geven en de onderlinge gemeenschap te bevorderen. Inmiddels verschijnt het dagtekstenboek in vijftig verschillende talen en heeft het een miljoenen-oplage.

Ga naar de webshop om een dagtekstenboekje te bestellen

Dagtekstenboekje 1929

Dagtekstenboekjes

Koop uw
dagtekstenboekjes
Online

Dagteksten

maandag 22 mei 2017

Nederlands

Wie zijn medemens veracht, is een zondaar, gelukkig hij die zich bekommert om de armen.

Spr. 14:21

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

1 Tes. 5:15