In veel gemeenten is de laatste weken de dienst bij de campagne gehouden "De EBG, dat ben ik!". Onder het motto: "Wij hebben deze schat in aarden kruiken" hebben de gemeenten zich bezig gehouden met de schatten van de EBG en de noodzaak dit erfgoed te bewaren.

Leest u hier een bericht uit de maandbrief van de Evangelische Broedergemeente Utrecht:

Het eerste interview in het kader van de campagne "De EBG, dat ben ik!" is klaar. Br. Otmar Wikkeling, lid van de EBG Utrecht, deelt met ons, waarom de Evangelische Broedergemeente zijn kerk is.

Zijn stelling is: "... dat dit een hele tolerante geloofsgemeenschap is waar iedere christen zich thuis kan voelen."

Daarom zet hij zijn schouder onder het werk (zij het op de achtergrond) en deelt ook in de financiële verantwoording voor de kerk.

Het noorden heeft de spits afgebeten: In de Evangelische Broedergemeente Groningen (deel van de diaspora van de Broedergemeente) vond op 8 januari een kerkdienst plaats met als thema: "De EBG, dat ben ik - de schatten van onze kerk". Deze kerkdienst is op initiatief van het Provinciaal Bestuur door een werkgroep in Duitsland samengesteld. De stuurgroep van de campagne heeft het materiaal aan de Nederlandse situatie aangepast. Het is de bedoeling, dat deze kerkdienst - al dan niet afgestemd op de plaaatselijke situatie in alle gemeenten van de kerkprovincie wordt gehouden.

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit, wordt vandaag in alle provincies van de Broedergemeente als uniteitsgedenkdag gevierd Datum: woensdag 1 mrt (over 4 dagen)

Dagteksten

vrijdag 24 februari 2017

Nederlands

In zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost, Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.

Jes. 63:9

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de herder is, naar Hem die uw ziel behoedt.

1 Petr. 2:25

 

  • Woord voor de maand februari

    Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

    Marc. 11:25