Schatten EBG klHet noorden heeft de spits afgebeten: In de Evangelische Broedergemeente Groningen (deel van de diaspora van de Broedergemeente) vond op 8 januari een kerkdienst plaats met als thema: "De EBG, dat ben ik - de schatten van onze kerk". Deze kerkdienst is op initiatief van het Provinciaal Bestuur door een werkgroep in Duitsland samengesteld. De stuurgroep van de campagne heeft het materiaal aan de Nederlandse situatie aangepast.

Bij elke gelegenheid wensen wij elkaar een gelukkig, gezond, vreugdevol of succesvol jaar toe – afhankelijk voor wie de wens bestemd is en wat wij voor een band met die persoon hebben. Soms wensen wij zelfs een gezegend jaar of een jaar van de Heer (een Anno Domini – zoals men vroeger bij het jaartal zei). Een dezer dagen ontving ik een wens van de voorzitter van de Centrale Raad, zr. Rita Harry, aan de leden van het Moderamen en daarin schreef zij: De belofte [het geschenk] in het Jaarwoord geeft mij nieuwe energie:

Voor zondag 15 januari 2017 (of een van de zondagen daarom heen) heeft het Provinciaal Bestuur alle Broedergemeenten in de Europees-Continentale Kerkprovincie opgeroepen een dienst te houden bij het thema: “lidmaatschap – participatie – financiën”. De focus zal in deze dienst liggen op de schatten van onze kerk, zoals het evangelie, onze liederen, de tradities, die wij met elkaar willen bewaren.

Atelier van de toekomst

Het gaat op deze dag om het tweede thema in het kader van het Atelier van de toekomst: Een kerk van alle generaties. De nadruk zal daarbij liggen op de vraag: welke verwachtingen en wensen hebben jongeren aan de kerk? Datum: zaterdag 28 jan (over 8 dagen) Locatie: Amsterdam

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit, wordt vandaag in alle provincies van de Broedergemeente als uniteitsgedenkdag gevierd Datum: woensdag 1 mrt (over 40 dagen)

Dagteksten

donderdag 19 januari 2017

Nederlands

Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam.

Jes. 60:18

De ziener Johannes schrijft: Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’

Openb. 21:3

 

Agenda

ma 23 jan - do 26 jan
Vergadering PB
Herrnhut Duitsland
za 28 jan
Atelier van de toekomst
Amsterdam