Op 8 december is de tweede mailing in verband met de campagne "De EBG, dat ben ik!" naar de gemeenten van de Evangelische Broedergemeente verstuurd. In deze mailing werden de gemeenten geïnformeerd over de voortgang van de campagne en is materiaal aangereikt.

Op de 2e zondag in advent werd door de Duitse televisie (ZDF) een kerkdienst uitgezonden uit de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente in Herrnhut. Het thema van de dienst was: "Onder een goede ster". Geschiedenis en betekenis van de Hernhutter Ster stonden in de dienst centraal.De preek werd verzorgt voor ds. Jill Vogt, die samen met haar man Peter predikante in Herrnhut is. Muzikale groepen uit de gemeente werkten in de dienst mee en ook veel gemeenteleden.

Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping - dat waren en zijn de onderwerpen van het Conciliair Proces, die door de wereldwijde oecumene in de jaren 80 van de laatste eeuw is begonnen. Inmiddels heeft de Wereldraad van Kerken opgeroepen tot een "Pelgrimage voor gerechtigheid en vrede". In de Broedergemeente houden wij vast aan de thematiek van het Conciliair Proces en zien dat ook als deel van de pelgrimage. Elk jaar brengt een conferentie leden en vrienden van de Broedergemeente bij elkaar om na te denken en te spreken over deze onderwerpen. 

Dagteksten

zaterdag 10 december 2016

Nederlands

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.

Jer. 23:5

Allen die voor Hem uit liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!

Marc. 11:9-10