Poster Campagne
De EBG, dat ben ik!

Dat is de slogan van de campagne die we dit najaar starten. Een campagne die draait om de thema’s die op de synode speelde: ‘lidmaatschap – participatie – financiën’ Wat maakt dat je vierkant achter die oude kerk staat, blijft staan. Wat is er zo bijzonder aan de Broedergemeente dat die moet blijven bestaan, zelfs als het ons iets meer moet kosten?. Dit zijn vragen die we stellen aan zes personen.

Het dagtekstenboekje 2017 van de Evangelische Broedergemeente is nu verkrijgbaar. Dit boekje, dat de Evangelische Broedergemeente sinds 287 jaren samensteld, bevat voor elke dag twee bijbelverzen. De dagtekst uit het Oude Testa­ment en het leerwoord uit het Nieuwe Testa­ment. De dateksten worden op dit moment in meer dan 50 talen uitgegeven.

Het zendingsfeest 2016 georganiseerd door het Zeister Zendings­genoot­schap, de Evangelische Broe­der­gemeente in Nederland en de Evangelische Broe­der­gemeente Zeist was en groot success. Nadat het feest 2015 vanwege uitloop van werkzaamheden op de pleinen niet door kon gaan, kwamen op 17 september 2016 honderden zusters en broeders naar Zeist om onder het motto:

1741 Jezus Christus Heer en Oudste van zijn kerk (proclamatie)

13 november 1741: Alle gemeenten vieren Jezus Christus als Heer en Oudse van zijn kerk - Oudstenfeest in de gemeenten Datum: zondag 13 nov (over 15 dagen)

Dagteksten

vrijdag 28 oktober 2016

Nederlands

Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.

Ps. 105:4

Heer, leer ons bidden.

Luc. 11:1

 

Agenda

Geen evenementen