Dagteksten 2017
Het dagtekstenboekje 2017 van de Evangelische Broedergemeente is nu verkrijgbaar. Dit boekje, dat de Evangelische Broedergemeente sinds 287 jaren samensteld, bevat voor elke dag twee bijbelverzen. De dagtekst uit het Oude Testa­ment en het leerwoord uit het Nieuwe Testa­ment. De dateksten worden op dit moment in meer dan 50 talen uitgegeven. U bent dus bij het dagelijkse lezen van de dagteksten ver­bonden met mensen op alle continenten. U kunt een dagtekstenboekje kopen in de (christelijke) boekhandel, in de gemeenten van de Evan­ge­lische Broedergemeente in Nederland en via de webwinkel van het Hernhutter Huis: Bestel hier.

Het zendingsfeest 2016 georganiseerd door het Zeister Zendings­genoot­schap, de Evangelische Broe­der­gemeente in Nederland en de Evangelische Broe­der­gemeente Zeist was en groot success. Nadat het feest 2015 vanwege uitloop van werkzaamheden op de pleinen niet door kon gaan, kwamen op 17 september 2016 honderden zusters en broeders naar Zeist om onder het motto:

Kinderhuis Sukh Dhaam in Alkmaar, Suriname, bestaat op 18 oktober 2016 precies 100 jaar. En daar staan we in Suriname én in Nederland uitgebreid bij stil.

Al honderd jaar worden in Sukh Dhaam kinderen opgevangen die door allerlei omstandigheden niet thuis kunnen opgroeien. Duizenden kinderen hebben er een deel van hun jeugd doorgebracht en velen hebben warme herinneringen aan die tijd. 

1741 Jezus Christus Heer en Oudste van zijn kerk (proclamatie)

13 november 1741: Alle gemeenten vieren Jezus Christus als Heer en Oudse van zijn kerk - Oudstenfeest in de gemeenten Datum: zondag 13 nov (over 44 dagen)

Dagteksten

donderdag 29 september 2016

Nederlands

De HEER zegt: Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult genieten van een overvloedig maal.

Jes. 55:2

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De Mensenzoon zal het u geven.

Joh. 6:27

 

  • Woord voor de maand september

    De HEER zegt: Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.

    Jer. 31:3

Agenda

do 29 sept, 19:30 - 21:00 Penningmeestersvergadering EBG Zeist (koetshuis)
za 1 okt, 10:00 - 15:00 Raad voor Diaspora Zeist ECP